Abraziva organická

Abraziva organická – Tryskací materiály

Abraziva (tryskací materiály neboli brusné materiály) organická (lehká), jsou obvykle sypké tryskací materiály, zrna oválného nebo ostrohranného typu, organického (rostlinného, živočišného, biologického) původu, získávány přírodně (skořápky) nebo synteticky (plast), obvykle jako recyklát z něčeho, kde jejich zrno má nízkou měrnou hmotnost, do max. 1kg/l (průměr-0,5kg/l), nejčastěji používaná pro šetrné pískování / tryskání drobných dílů, jemné mechaniky, optiky, atd., také i pro finiš a super finiš – leštění. Pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v tryskacích kabinách (pískovací box), v bubnových tryskačích.
Viz.: https://abraziva.cz/sortiment/ .

Abraziva minerální

Abraziva minerální – Tryskací materiály

Abraziva (tryskací materiály neboli brusné materiály) minerální (středně-těžká), jsou obvykle sypké (inertní), nekontaminující tryskací materiály, zrna oválného nebo ostrohranného typu, ch. prvek zemského (minerálního, nerostného, horniného) původu, získávány přírodně (např. granát) nebo synteticky/výrobou (např. korund Al2O3), kde jejich zrno má středně vysokou měrnou hmotnost, do max. 3,5kg/l (průměr 1,5kg/l), nejčastěji používaná pro běžné/prosté pískování / tryskání jak drobných dílů, jemné mechaniky, optiky, atd., tak také i k pískování různých větších a těžších dílů (ocel. profily, svařenec, konstrukce, …), rovněž i kámen, cihla, prefabrikát, dřevo, aj.. Pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v tryskacích kabinách (pískovací box), v bubnových tryskačích, větších tryskacích komorách a další, ale i pro jiné průmyslové použití – řezání vodním paprskem, jádrové vrtání, aj.
Viz.: https://abraziva.cz/sortiment/ .

Abraziva kovová

Abraziva kovová – Tryskací materiály

Abraziva (tryskací materiály) kovová (težká), jsou obvykle sypké tryskací materiály, zrna oválného nebo ostrohranného typu, kovového (feromagnetického-ocel, neferomagnetického-antikoro/nerez, litina) původu, tedy oxidující (Fe) vhodné pro prosté tryskání hutních materiálu a neoxidující (Cr, CrNi) vhodné pro TOP nekontaminující pískování / tryskání, získávány bud jako originál (účelová výroba) nebo druhotný produkt/recyklát, kde jejich zrno má vysokou měrnou hmotnost, do max. 10kg/l (průměr 5-7,5kg/l), nejčasteji používaná pro vysoce efektivní pískování/tryskání jak menších dílů tak také i k pískování různých větších a težších dílů (ocel. profily, svařenec, konstrukce, …). Pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v tryskacích kabinách (pískovací box), větších tryskacích komorách, průbežných tryskačích, aj.
Viz.: https://abraziva.cz/sortiment/ .

Inhibitor abraziva

Příslušenství – Inhibitor

Rovněž dodáváme speciální směsi, materiály zvané – inhibitory, kde se jedná o sypké materiály (prášek) coby doplněk k regeneraci abraziv (tryskací materiály), určené zejména pro použití v pískovacích kabinách / boxech a tryskacích komorách. Tedy použití inhibitoru coby čističe a separátoru mastnoty, špíny, atd., je nejčastěji při tryskání různých, především ocelových, nových i starých  dílů. Proto inhibitor se přidává do různých tryskacích materiálů, nejčastěji pak když jde o kovová abraziva (např. ocelová či litinová drť a granulát), za účelem, aby byla zajištěna a zaručena jejich dlouhodobá kvalita a abraziva se při opakujícím pískování / tryskání silně špinavých dílů (mastnota, apod.) nekontaminovala a tedy neznehodnocovala další díly při následném, pokračujícím pískování / tryskání. Jedná se tedy o aktivní čistič abraziv, neboli tzv. ,,žrout“ či reduktor různých mastnost a staré špíny, které se do používaných tryskacích směsí / zrna dostávají spolu při tryskání silně zašpiněných dílů. Přidáním inhibitoru přímo do oběhové tryskací směsi / média, v obvyklém poměru IB-0,025l / AZ-25kg / T-1hod., zajistíte ne jen pasivaci nežádoucích prvků v tryskacím oběhu / procesu, ale především i mnohem vyšší životnost a funkčnost abraziv, kde jejich výměny právě z výše uvedených důvodů nebudou muset být tak časté. V konečném důsledku přidáním inhibitoru do tryskacích médií (náplní tryskacích zařízení / pískovaček) tak zajistíte vysokou kvalitu pískování, zejména pak u abraziv (náplní pískovaček) více ušlechtilých, tedy i dražších, a současně poslední dobou často řešenou lepší ekonomiku provozu ( náklady na pískování), čímž i kompletně zefektníte užívání tryskacích zařízení – pískovacích kabin (pískovací boxy) i větších, tryskacích komor.

Produkty