Soda k pískování / tryskání - šetrné (nedestruktivní), čisté.

Soda k pískování / tryskání - šetrné (nedestruktivní), čisté.

Abrazivo - Soda - Hydrogenuhličitan sodný, také soda bicarbona, NaHCO3 - Minerální tryskací materiál - Zrno lehké, měkké, tupé - šetrné (nedestruktivní) pískování / tryskání - Soda do pískovačky - Soda k pískování / tryskání.

Soda (Hydrogenuhličitan sodný, také soda bicarbona, NaHCO3) je z dostupných a používaných krystalických, minerálních abraziv nejměkčí a nejlehčí tryskací materiál, soda k pískování / tryskání.
Díky své nízké měrné/sypké hmotnosti (max. 2kg/l), nízkého koeficientu tvrdosti (2,5MOSS) a vyšší zásaditosti (8,5PH), která zajišťuje chemickou stabilitu, je proto vhodná zejména pro šetrné (nedestruktivní) a nekontaminující pískování drobných dílů z kategorie starožitností, jemné mechaniky, veteránů, forem, gastro i sanitární techniky a zařízení, chladných či palných zbraní nebo elektroniky, také pro odstraňování např. graffiti z ploch měkkých podkladů (izolace, omítky, apod.), které se při použití jiného zrna mohou poškodit.

Rovněž díky těmto svým specifickým vlastnostem je šetrné/nedestruktivní ne jen samotné tryskání, ale i odraz zrna nepůsobí žádné vedlejší poškození ploch jiných míst a dílů. Proto je možné tryskat i bez, jako je v jiných případech nezbytné, demontáže nebo krytí (separace) ostatních ploch v blízkosti dopadu a odrazu zrna.

Určitou nevýhodou tryskání sodou je, že vytváří větší množství prachu. Proto se z tohoto důvodu (ne jiného) nedoporučuje její použití v malých kabinách/boxech s prac objemem (výrazně pod 0,5m3) a ve všech ostatních/větších pak s dostatečným výkonem a účinnosti odsávání.
U venkovního tryskání pak ideálně spolu s vodní clonou.

Také tím, že se u sody jedná o měkké a relativně malé zrno, je pískování s ní, oproti jiným abrazivům, výrazně pomalejší.

Tedy její hlavní atribut/výhoda oproti jiným abrazivům je, působením zrna sody na povrch dílce tryskáním, šetrnost.

Barva zrna:  bílá

Doporučené skladování:
v suchu (v uzavřeném obalu max. 70%, v otevřeném obalu max. 30%)
v teplu (10-35°C)

Frakce (µm, mm)
granulometrie
SB50 … ≤100µm (≤0,1mm)
SB100 … 100-300µm (0,1-0,3mm) – standardně skladem
SB300 … 300-500µm (0,3-0,5mm) – standardně skladem
SB500 … 500-750µm (0,5-0,75mm)
SB1000 … 750-1150µm (0,75-1.15mm)

496

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz