tryskací materiály kovové

Tryskací materiály kovové

Tryskací materiály jsou nezbytným prvkem v oblasti povrchové úpravy a čištění různých materiálů. Tyto materiály, obvykle ve formě sypkých zrn, jsou kovového původu a hrají klíčovou roli při procesu tryskání. Existují různé typy tryskacích materiálů, ale všechny mají své specifické vlastnosti a využití.

Kovové tryskací materiály mohou být rozděleny na dvě základní kategorie: feromagnetické a neferomagnetické. Mezi feromagnetické materiály patří ocel, zatímco do kategorie neferomagnetických patří antikoro/nerez a litina. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, zda obsahují železo a jsou tedy oxidující, nebo neobsahují železo a jsou neoxidující.

Oxidující tryskací materiály jsou ideální pro tryskání hutních materiálů. Díky svým vlastnostem pomáhají odstranit nečistoty, rez a starý nátěr, což připravuje povrch pro další úpravy. Na druhé straně neoxidující materiály, obsahující například chrom nebo chromnikl, jsou vhodné pro nekontaminující pískování a tryskání. Tyto materiály se používají, kde je důležité zachovat čistotu a nedocházet k nežádoucímu znečištění povrchu.

Tryskací materiály mohou být buď v původním stavu pro účelovou výrobu, nebo jako druhotný produkt/recyklát. Jejich zrna mají vysokou měrnou hmotnost, dosahující až 10 kg/l, s průměrem mezi 5 a 7,5 kg/l. Tato vysoká měrná hmotnost umožňuje efektivní tryskání a čištění povrchů.

Tyto materiály jsou široce využívány pro pískování a tryskání různých dílů, od menších až po větší konstrukce, včetně ocelových profilů a svařenců. Mohou být použity jak v mobilních pískovačkách, tak v tryskacích kabinách, větších tryskacích komorách a průběžných tryskačích. Jsou obecně známé jako ‚písek do pískovačky‘ a hrají klíčovou roli v procesu povrchové úpravy a čištění různých materiálů.

Viz.: https://abraziva.cz/sortiment/ .