Inhibitor - žrout nečistot - čistič abraziv - pasivace - regenerace

Inhibitor - žrout nečistot - čistič abraziv - pasivace - regenerace

Inhibitor = čistá abraziva = kvalitní tryskání

Jedná se o speciální granulované materiály (inhibitor, sorbent), jako přidavné příměsi k tryskacím materiálům hlavně pro použití v tryskacích kabinách a komorách s nuceným vnitřním oběhem tryskacích médií, coby tzv. aditivum za účelem regenerace a udržení tak životnosti a především čistoty používaných abraziv, tedy pro stabilizaci kvality tryskacích médií (vnitřní samo-čištění / rekuperace, anti-de-kontaminace / pasivace různé špíny a mastnoty nalézající se v abrazivech nebo dílech tryskání).

Rovněž, aby výměna abraziv v pískovačkách/tryskačích nebyla nutná tak často, čímž se i ušetří nemalé finanční prostředky a opakující se proces pískování/tryskání byl v co možná nejvyšší kvalitě a nekontaminoval jak samotné tryskací zrno tak rovněž i díly určené k dalším povrchovým úpravám, či jinému zpracování, s požadavkem na vysokou míru čistoty dílce.

Zejména pak, když se u procesu pískování v tryskacích zařízeních jedná u některých uživatelů o střídavý proces povrchových úprav/tryskání/pískování dílů nových (před-úprava) i starých (renovace), kde může být větší výskyt, respektive se mohou spolu s díly do kabin a komor dostávat různé špíny, mastnoty, apod., které chemicky znehodnucijí ne jen používané abrazivo, ale i díl určený k tryskání, čímž se v konečném důsledku sníží i jeho kvalita a zkomplikuje příprava těchto dílů pro další technologický proces (lakování, zinkování, elox, atd.). Proto při použití těchto speciálních směsí – inhibitorů, bude pak pískování/tryskání pro Vás mnohem více efektivní, kvalitní a ekonomické … tedy pro zákazníka na vysoké kvalitativní úrovni a pro uživatele pískovaček procesně bezproblémové.

577

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz