Abraziva minerální

Abraziva minerální – Tryskací materiály

Abraziva (tryskací materiály) minerální (středně-težká), jsou obvykle sypké (inertní), nekontaminující tryskací materiály, zrna oválného nebo ostrohranného typu, ch. prvek zemského (minerálního, nerostného, horninného) původu, získávány prírodně (napr. granát) nebo synteticky/výrobou (např. korund Al2O3), kde jejich zrno má středně vysokou měrnou hmotnost, do max. 3,5kg/l (průměr 1,5kg/l), nejčastěji používaná pro bežné/prosté pískování / tryskání jak drobných dílů, jemné mechaniky, optiky, atd., tak také i k pískování různých větších a těžších dílů (ocel. profily, svařenec, konstrukce, …), rovněž i kámen, cihla, prefabrikát, dřevo, aj.. Pro použití jak v mobilních pískovačkách tak i v tryskacích kabinách (pískovací box), v bubnových tryskačích, větších tryskacích komorách a další, ale i pro jiné průmyslové použití – řezání vodním paprskem, jádrové vrtání, aj., obecněji známé jako písek do pískovačky.

Viz.: https://abraziva.cz/sortiment/ .