Skleněná drť – skleněný drcený recyklát průmyslového a užitkového skla

Skleněná drť – skleněný drcený recyklát průmyslového a užitkového skla

Abrazivo – Skleněná drť (Si+)- Minerální tryskací materiál - Zrno ostrohranné - Písek do pískovačky - Písek k pískování/tryskání

Jedná se o skleněnou drť (recyklát), s vyšší ostrostí i tvrdostí než jiná křemičitá abraziva. Proto je tento tryskací materiál, s vysokou mírou/účinností obrusu a nižším podílem křemičitých/silikózních částic, vhodný coby ekvivalent či náhrada za křemičitý písek, se sníženou mírou prašnosti (o cca 28%), tedy jako efektivní a ekonomické abrazivo / médium i do pískovacích kabin / boxů, kde se křemičitý písek jinak používat důrazně nedoporučuje. Také, respektive právě proto je jí možno použít i v mobilních tryskačích na tryskání dílů s legislativním nebo i reálným omezením či zákazem mobilního/volného tryskání (veřejné prostranství, historické objekty, obytné budovy, interiéry, apod.). Rovněž vhodný a někdy i jako jediný možný ostrohranný tryskací materiál určený pro renovační pískování / tryskání (odstraňování rzi, vrstev starých povlaků-barev, zašlé špíny, apod.) zejména kovových dílů (ocel, litina, nerez, …), s vyšší citlivostí nebo požadavkem na čistotu/nekontaminaci i ušlechtilost např. auto-moto veteránů, lodí, rotorů el. generátorů, motorových bloků, apod., ale rovněž i cihelných, kamenných či prefabrikovaných dílů a jejich ploch, např. různé sklepy, zídky, betonové podstavce/patky, sokly, apod., ale také i např. různých říčních nebo přehradních lávek, mostů, hrází. A jelikož se jedná o recyklát získávaný nejčastěji drcením skleněného odpadu různého užitkového skla, může se stát, že rekuperačními síty projdou před naplněním do pytlů a jejich distribuci k zákazníkům i větší kusy skleněných střepů. Proto, zejména u pískovacích / tryskacích zařízení, které nejsou vybaveny síty svých násypek nebo zásobníků, pro zachytávání hrubých nečistot nebo čehokoliv nepatřičného či nevhodného, doporučujeme jejich uživatelům, aby si tento materiál před vložením a použitím prosily … ideálně síto s ,,oky“ max. cca 2mm … a vyvarovaly se tak zbytečným provozním problémům, krajně i nákladným opravám svých zařízení.

488

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz