Tryskací materiál - Křemičitý, sklářský písek do pískovačky k tryskání/pískování

Tryskací materiál - Křemičitý, sklářský písek do pískovačky k tryskání/pískování

Abrazivo - Křemičitý sklářský písek (Si)- Minerální tryskací materiál - Zrno ostrohranné i tupé - Písek do pískovačky - Písek k pískování/tryskání - Křemičitý písek na tryskání - Křemičitý písek na pískování

Jako vhodný materiál pro povrchovou úpravu/předúpravu a renovace těžkých ocelových konstrukcí, kamene, zdiva, tvrdého dřeva, prefabrikátů a vozovek. Křemičitý písek jako doporučené tryskací médium především do mobilní pískovačky pro volné tryskání. Tento druh abraziv nabízíme ve čtyřech frakcích a to:

  • 0,1 – 0,5mm (pro jemnější práce, pískování veteránů, atd., bez výraznější destrukce povrchu a úbytku materiálu tryskaného dílce)
  • 0,5 – 1mm (pro běžné práce, tryskání oceli, cihly, atd.)
  • 1 – 2mm (pro hrubší práce, svařence, těžké konstrukce, atd.)
  • 2 – 4mm (pro velmi hrubé práce s určitou mírou destrukce povrchu)

Jedná se o písek vhodný do pískovací pistole. Písek je vhodný na pískování kovu.

Křemičitý písek na tryskání a na pískování.

466

Chemické složení a fyzikální vlastnosti

Chemická značka Si (lat. Silicium)
Atomové číslo 14
Relativní atomová hmotnost 28,0855 amu
Elektronová konfigurace [Ne] 3s2 3p2
Skupenství Pevné
Teplota tání 1410 – 1420 °C, tj. 1683 – 1693 K (různé zdroje)
Teplota varu 2900 – 3200 °C, tj. 3173 – 3573 K
Hustota 2,330 g.cm-3
Tvrdost 6,5 mohse
Měrný elektrický odpor při 20 °C 0,038 µ?·m
Teplotní součinitel elektrického odporu 0,004 K-1

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz