Informace o abrazivech

Informace o abrazivech a tryskacích materiálech.

Tryskací materiály / média (abraziva, brusiva), mnohými více známá jako písek do pískovačky, jsou mnohými podceňována v domnění, že jde pískovat čímkoliv. Není to pravda. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak regulérní abrazivní materiály, mnoha ne jen typů, ale i hrubostí, tvrdostí a dalších vlastností, kterými se od sebe jednotlivé druhy odlišují, nebudou se při pískování používat.

Abraziva totiž mimo funkční tryskací zařízení (pískovačky) jsou nedílnou součástí účinného, efektivního a ekonomického pískování a mají rovněž velký vliv na kvalitu opískovaného předmětu, čímž zásadním způsobem snižují zmetkovitost v prvovýrobě. Proto i my se svými zákazníky řešíme tuto problematiku, aby i pro ně se pískování stalo úspěšnou a produktivní činností při povrchové úpravě různých materiálů, např. formou různých školení a praktických ukázek. Pakliže máte zájem se dozvědět více jdete na: www.reno-tech.cz/skoleni

Jedná se zejména o inertní druhy abraziv jako jsou: korund, karbid, balotina – skleněné abrazivo, zirblast – keramické abrazivo, ocelová drť a granulát, litinová drť, skořápky ořechů, plastické abrazivo, křemičité abrazivo – písek, granát – mesh a další. Velmi důležité je proto správné doporučení toho nejvhodnějšího abraziva pro pískování, kde je nutno znát materiál, rozsah, kvalitu a způsob tryskání. Tomu se říká tryskací/pískovací záměr a ten jsme ochotni a schopni s našimi zákazníky konzultovat. Informace o abrazivech najdete zde na webu či na našem dalším webu piskovacky.cz.

Ne jen dodávky tryskací/pískovací technologie (Pískovačky.cz), ale i odpovídajícího příslušenství a zejména abraziv, tudíž kompletního řešení veškerého pískování, dělá v tomto oboru z naší společnosti partnera profesionálů pro povrchovou úpravu a před-úpravu veškerých pevných, zpracovatelných materiálů.

Další informace o abrazivech

Abraziva jsou většinou sypké materiály a jako směsi či příměsi používané pro různé účely, nejčastěji pak k broušení, tryskání i jinému opracování povrchů různých dílů, zařízení, konstrukcí nebo staveb. Tedy pískování např. strojních dílů, disků, veteránů, také i pískování dřeva, např. trámů nebo celých dřevostaveb, nábytku z masívu apod., rovněž při pískování sil, čističek odpadních vod, strožárů, mostů nebo i drážní techniky, lodí a hausbótů, apod.
Dále pak se abraziva, vedle pískování, používají i jako brusné médium k řezání vodním paprskem k řezání kamene, skla nebo hutního materiálu jako jsou ocelové plechy nebo profily.

Abraziva se pak dle jejich měrné hmotnosti dělí na lehká, středně těžká a těžká, přesněji organická, minerální a kovová. Další dělení je dle jejich dalších parametrů, zejména mechanických nebo chemických vlastností, jako tvrdost, ostrost, opotřebení nebo-li houževnatost či odolnost, chemická rezistentnost, barva apod. a rovněž dle jejich použitelnosti. Tedy většinu abraziv máme inertní (ostré), určené především k broušení, zdrsnění a jiné podobné před-úpravě dílů určené hlavně pro další zpracování nebo neinertní (tupé) většinou používané pro totéž nebo pro finiš jako např. leštění, vyhlazení apod.

Nejčastěji, dle množství-objemu, se z důvodů dobré dostupnosti i nízké ceny doposud používá křemičitý písek. Ovšem ten pro svou nižší živostnost, také i výrazně vyšší prašnost spojenou s většími nároky na eliminaci, u mobilních pískovaček, polétavého prachu do okolí, u pískovacích kabin / boxů pak na odsávání a větší míru zanášení filtrů i rekuperaci, není příliš vhodný. Právě pro větší efektivitu a čistotu při tryskání se používají různé jiné, mnohem ušlechtilejší materiály, známé jako brusiva. Ty jsou spolu s dalšími nezbytnostmi a materiály nedílnou součástí při výrobě různých brusných i řezných nástrojů nebo jako plnivo do tryskacích strojů, lidově zvané pískovačky, ve kterých mají funkci tryskacích materiálů.

Tyto abrazivní zrna jsou za pomocí, většinou, tlakovzdušných zařízení (kompresory apod.) unášena z tryskacích jednotek (pískovačky), obvykle hadicí či speciálním potrubím k ústí trysek ven, aby tak působily na povrch tryskaných dílů. Tento proces, obecně známý jako pískování, odborněji tryskání se nejčastěji provádí za účelem očištění, sjednocení, zdrsnění nebo vyhlazení či jiného zušlechtění povrchu či struktury těchto dílů, a to buď jako finiš nebo příprava pro další technologický proces povrchových a antikorozních úprav.

Naší obchodní nabídku abraziv/ tryskacích materiálů naleznete rovněž i na dalším našem portále tryskacích technologií zde