Abrazivo - Měděná, ostrohranná, strusková drť (Cu/Si/Ca) - Tryskací materiál

Abrazivo - Měděná, ostrohranná, strusková drť (Cu/Si/Ca) - Tryskací materiál

Jedná se o vysokopecní měděnkovou strusku (výpal, recyklát), s možností dalšího použití jako efektivní tryskací materiál s vyšší ostrostí i tvrdostí než jiná minerální / křemičitá abraziva podobné kategorie. Proto je coby ekvivalent / náhrada těchto jiných nápní pískovaček / tryskacích zařízení považováno za vhodné, univerzální zrno pro ekologičtější a účinější tryskání / pískování kovových, zejména ocelových dílů.

Proto je tento tryskací materiál, s vysokou mírou/účinností obrusu a nižším podílem křemičitých/ silikózních částic, doporučený / nabízený coby ekvivalent či náhrada za křemičitý písek, se sníženou mírou prašnosti, tedy jako efektivní a ekonomické abrazivo / médium i do pískovacích kabin / boxů, kde se křemičitý písek jinak používat důrazně nedoporučuje. Také, respektive právě proto je jí možno použít i v mobilních tryskačích na tryskání dílů s legislativním nebo i reálným omezením či zákazem mobilního/volného tryskání (veřejné prostranství, historické objekty, obytné budovy, interiéry, apod.). Rovněž vhodný a někdy i jako jediný možný ostrohranný tryskací materiál určený pro renovační pískování / tryskání (odstraňování rzi, vrstev starých povlaků[1]barev, zašlé špíny, apod.) zejména kovových dílů (ocel, litina, nerez, …), s vyšší citlivostí nebo požadavkem na čistotu/nekontaminaci i ušlechtilost např. různých kovových odlitků nebo ocelových svařenců, také auto-moto veteránů, lodí, rotorů el. generátorů, motorových bloků, apod., ale rovněž i kamenných či prefabrikovaných dílů a jejich ploch, např. různé zídky, betonové podstavce/patky, sokly, apod., ale také i např. různých říčních nebo přehradních lávek, mostů, hrází.

Aplikačně vhodné pro tryskání oceli, skla, plastů. Pro použití v injektorových i tlakových tryskačích.

492

Chemické složení a fyzikální vlastnosti:

Cu, Si, Ca,
Tvrdost: 7 Mohsa, (diamant 10 Mohsa)
Měrná, sypká hustota/hmotnost: 1,6kg/l
Elektrická vodivost: max. 25mS/m
Rozpustnost ve vodě: 0
Hořlavost: x≥1500°C
Abrazivo neobsahuje azbest

Frakce/Kalibrace/Granulometrie/Velikosti zrna:

 • CU-S-F14 … 100-400µm (0,1-0,4mm)
 • CU-S-F28 … 200-800µm (0,2-0,8mm)
 • CU-S-F214 … 200-1400µm (0,2-1,4mm)
 • CU-S-F416 … 400-1600µm (0,4-1,6mm)
 • CU-S-F1432 … 1400-3200µm (1,4-3,2mm)

Chemické složení: níže (obsah vyjádřený v%):

 • SiO2 30 – 41%
 • CaO 24,2 – 26,2%
 • Al2O3 11,5 – 12,6%
 • MgO 6,07 – 10,4%
 • Fe0 4, 6 – 9,02%
 • K2O 2,61 – 3,9%
 • Cu0 0,9 – 1,12%
 • Zn0 0,3 – 0,88%
 • Na0 0,4 – 0,53%
 • Pb0 0,1- 0,5%

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz