Pískovačka - kabina pro použití abraziva

Jsme dobře vybavený i zásobený přední, dlouhodobě působící český dodavatel a leader na trhu s abrazivy, též známé jako abrasivum (brusné, řezné a tryskací materiály), určené především k pískování / tryskání (inertní-ostré i tupé tryskací materiály ), ale rovněži k řezání či broušení. Mnozí tryskací materiály, tedy náplň do pískovaček znají spíše pod lidovým a více vžitým pojmenováním jako písek do pískovačky.
Disponujeme širokým sortimentem, velkou kapacitou reálné skladové zásoby (až 360t) a vysokou rychlosti dodání. Pro konkrétního zákazníka a jeho potřeb rovněž i bohatou nabídkou dalších služeb, mající schopnosti správného materiálového i procesního doporučení, včetně možností reálného provádění na naší zkušebně testů tryskání nebo vzdělávání formou školení.

Abraziva/abrasiva/abrazivum/abrasivum jsou obvykle suché, sypké materiály, různých druhů (abrazivo organické, minerální, kovové, jiné), typů – drtě a granuláty, tvarů – (ostré, tupé, oválné, apod.) a velikostí neboli frakce – granulometrie (velikost zrna µm, mm – 1mm=1000µm, 1µm=0,001mm), také různého chemického složení (obsah prvků), fyzikálních vlastností (tvrdost, ostrost, světlost), barvy (světlé, tmavé, jiné), objemů (měrná/sypká hmotnost).
Mezi profesionálními uživateli jsou známé jako brusné materiály a mezi pískaři pak jako tryskací materiály či tryskací médium. U laiků je pak nečastěji užíváný pojem, písek na pískování neboli tryskání.
V případě samostatných volných zrn plní funkci jako nedílná součást náplní pískovaček / tryskačů (tryskací směs), kde významnou roli abraziv a jejich použití má i jejich čistota, tudíž mají nezastupitelný vliv na výkon a účinnost, respektive kvalitu a ekonomiku, tedy efektivitu tryskání / pískování pro různé účely zpracování povrchů dílů z různých materiálů (čištění, odstranění starých povlaků a rzí, sjednocení povrchu, zbavení okují a otřepů po strojím opracování, vyhlazení svárů, zdrsnění nebo leštění, zdokonalení vzhledu, zvýšení kvality výrobků, aj.) – a rovněž i jako materiál, který spolu s pojivy tvoří směs pro výrobu brusných nástrojů.

Rovněž dodáváme speciální směsi, materiály zvané – inhibitor (sorbent), kde se jedná o sypké (absorpční) materiály (prášek) jako doplněk (aditivum) k abrazivům, určeným zejména pro použití v tryskacích kabinách a komorách, tedy především kovová abraziva (např. ocelová drť), za účelem, aby byla zajištěna a zaručena jejich regenerace a tím i dlouhodobá kvalita a abraziva se při opakujícím pískování, silně špinavých dílů (mastnota, apod.), nekontaminovala, tedy neznehodnocovala další díly při následném, pokračujícím tryskání. Jedná se tedy o aktivní čistič abraziv, neboli tzv. ,,žrout“ či reduktor různých mastnost a staré špíny, které se do používaných tryskacích směsí dostávají spolu při tryskání silně zašpiněných dílů. Přidáním inhibitoru přímo do oběhové tryskací směsi/média, v obvyklém poměru IB-0,025l / AZ-25kg / T-1hod. , zajistíte ne jen pasivaci nežádoucích prvků v tryskacím oběhu/procesu, ale především mnohem vyšší životnost a funkčnost abraziv, kde jejich výměny právě z výše uvedených důvodů nebudou muset být tak časté, tedy i vysokou kvalitu a ekonomiku pískování, čímž se výrazně zefektivní provoz pískovacích kabin i tryskacích komor. Nabídku ihnibitorů pak naleznete vedle nabídky abraziv, na webových stránkách http://www.abraziva.cz a http://www.abraziva.cz/inhibitor-cistic-abraziv/ .

Naší nabídku a další užitečné informace o abrazivech, jakožto různých sypkých materiálech určených v tomto smyslu převážně k pískování, proto (abraziva k pískování/tryskání, abrazivo do pískovačky), odborněji k tryskání (tryskací materiály), za účelem úpravy, opracování a tváření povrchů různých dílů – jejich dělení, vlastnosti, správné použití a další naleznete právě na tomto specializovaném webu : http://www.abraziva.cz a dále pak zde : http://www.abraziva.cz/abraziva-organicka/ a zde : http://www.abraziva.cz/abraziva-mineralni/ a zde : http://www.abraziva.cz/abraziva-kovova/ .

V případě rady nebo zájmu o zkoušku aplikací různých abraziv na povrchy vašich dílů z různých materiálů, tedy profilu povrchu (drsnost, hrubost) po otryskání (Rugotest, Elcotest), nás neváhejte kontaktovat na tel. : +420 608 708 907; 602 349 438; e-mail: info@abraziva.cz; nebo pro přesnější specifikaci vaší poptávky a naší nabídky použijte formulář zde : http://www.abraziva.cz/poptavka-dotaz/ .

Rovněž pořádáme k problematice abraziv a jejich použití na naší vzorkovně a učebně odborné konzultace a školení, viz. : http://www.reno-tech.cz/skoleni/ . Ojedinělou službou je pak možnost na naší zkušebně různé abrazivo v různých zařízeních i vyzkoušet a získat tak reálnou představu a informaci o vhodnosti tohoto technologického procesu pro vaše potřeby.

V rámci našeho portfolia zboží a služeb, tedy kompletního řešení povrchových, antikorózních úprav a renovací, k tomu určené technologie i vyrábíme, dodáváme a zprovozňujeme. Jde především o různé stroje a zařízení, v povědomí veřejnosti známé jako pískovačky, tedy, mobilní pískovačky (mobilní tryskací jednotky s příslušenstvím), tryskací / pískovací boxy (pískovací kabiny s příslušenstvím) a komorové tryskače, také i trysky, hadice, kompresory, aj., které naleznete na www.piskovacky.cz . Rovněž vyrábíme a dodáváme profi ochranné prostředky pískování a šopování, kde jejich nabídku naleznete zde : www.ochranne-pomucky-piskovani.cz . Tyto zařízení také i půjčujeme/pronajímáme, kde naše možnosti, podmínky a ceny naleznete zde : www.pujcovna-naradi-piskovacky.cz i s nimi pracujeme, takže je dobře známe, viz. www.reno-tech.cz , a v souvislosti s touto oborovou problematikou poskytujeme celou řadu dalších služeb, včetně i školení.