Karbid - Brusný a tryskací materiál, Abrazivo - Zrno tvrdé, ostré - Pískování

Karbid - Brusný a tryskací materiál, Abrazivo - Zrno tvrdé, ostré - Pískování

Abrazivo - Karbid - Minerální tryskací materiál - Zrno ostrohranné - Syntetický uhlík, bauxid - Do pískovačky - K pískování/tryskání - Syntetický Karbid (intersticiální sloučenina uhlíku "SiC"s kovovými i nekovovými prvky)

Ostrohranné inertní abrazivo, obvykle tmavé barvy, s podobnými vlastnostmi a za podobným účelem užívání jako korund, jen o něco tvrdší a křehčí. Černý karbid křemíku se vyrábí v odporové peci, kde dochází k pálení přesně stanovené směsi petrolkoksu a křemičitého písku. Černý karbid křemíku se vyrábí redukcí oxidu křemíku uhlíkem, která probíhá tavbou při dostatečně vysokých teplotách (cca 2500 °C) v elektrických odporových pecích nárůstem krystalů v jejím jádře.

Po vytřídění jemně krystalického nezreagovaného produktu se kusový karbid křemíku drtí, mele, pere ve vodě, magnetuje a třídí na sítech na brousící zrna velikosti F14 až F220.

493

Chemické složení a fyzikální vlastnosti

provádí se na zrně F40 garantovaná analýza typická analýza
volný SiC 97,5 % min. 97,8 %
volný Si 0,8 % max. 0,46 %
volný SiO2 1 % max. 0,7 %
volný C 0,40 % max. 0,18 %
Fe 0,5 % max. 0,11 %
Al 1 % max. 0,1 %
CaO 0,5 % max 0,06 %

Magnetická separace

F14 – F 100 F100 – F220
magnetická separace 1,0 % max. 2 % max.
kovové částice 0,001 % max. 0,001 % max.

Objemová hmotnost

zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min. zrnitost g/dm3 min.
F10, F12 1380 F24,F30,F36 1420 F70 1400
F14 1390 F40,F46 1430 F80 1380
F16,F20,F22 1410 F54,F60 1420 F90 1380

Zrnitost

Zrnitostní složení zrn 99 A I b F22 až F 220 musí odpovídat požadavkům normy FEPA standard 42-D-1984. Po dohodě lze v rámci technologických možností dodat i zrnitostní směsi.

Barva

šedočerná

Použití

  • výroba brousicích nástrojů a pomůcek s keramickým, pryskyřičným, magnezitovým, šelakovým a pryžovým pojivem
  • výroba žárovzdorných desek, cihel i tvárnic, žárocementů a pěchovacích směsí
  • tryskání suchou i mokrou metodou
  • v keramickém průmyslu
  • lapování,leštění
  • při řezání kamene
  • při řezání, broušení a leštění skel suchou i mokrou cestou
  • plnivo do epoxidových pryskyřic pro zvýšení odolnosti vůči opotřebení
  • výroba protiskluzových podlah a protiskluzových pásků na schody

Ceny zde uvedené jsou orientační v závislosti na množství odebraného abraziva, přičemž jednotlivá balení jsou (25, 1000kg.) Množstevní slevy jsou možné a řeší se individuálně po domluvě s prodejcem.

Nabídku tryskacích zařízení / pískovaček (mobilní, kabinové, jiné) naleznete zde: www.piskovacky.cz

Výsledky některých prací po otryskání naleznete zde: www.reno-tech.cz