Inhibitor abraziva

Příslušenství – inhibitor

Rovněž dodáváme speciální směsi, materiály zvané – inhibitory, kde se jedná o sypké materiály (prášek) coby doplněk k regeneraci abraziv (tryskací materiály), určené zejména pro použití v pískovacích kabinách / boxech a tryskacích komorách. Tedy použití inhibitoru coby čističe a separátoru mastnoty, špíny, atd., je nejčastěji při tryskání různých, především ocelových, nových i starých dílů. Proto inhibitor se přidává do různých tryskacích materiálů, nejčastěji pak když jde o kovová abraziva (např. ocelová či litinová drť a granulát), za účelem, aby byla zajištěna a zaručena jejich dlouhodobá kvalita a abraziva se při opakujícím pískování / tryskání silně špinavých dílů (mastnota, apod.) nekontaminovala a tedy neznehodnocovala další díly při následném, pokračujícím pískování / tryskání. Jedná se tedy o aktivní čistič abraziv, neboli tzv. ,,žrout“ či reduktor různých mastnost a staré špíny, které se do používaných tryskacích směsí / zrna dostávají spolu při tryskání silně zašpiněných dílů. Přidáním inhibitoru přímo do oběhové tryskací směsi / média, v obvyklém poměru IB-0,025l / AZ-25kg / T-1hod., zajistíte ne jen pasivaci nežádoucích prvků v tryskacím oběhu / procesu, ale především i mnohem vyšší životnost a funkčnost abraziv, kde jejich výměny právě z výše uvedených důvodů nebudou muset být tak časté. V konečném důsledku přidáním inhibitoru do tryskacích médií (náplní tryskacích zařízení / pískovaček) tak zajistíte vysokou kvalitu pískování, zejména pak u abraziv (náplní pískovaček) více ušlechtilých, tedy i dražších, a současně poslední dobou často řešenou lepší ekonomiku provozu ( náklady na pískování), čímž i kompletně zefektníte užívání tryskacích zařízení – pískovacích kabin (pískovací boxy) i větších, tryskacích komor.

Produkty