Portál se specializací na tryskací a brusné materiály

Inhibitor - žrout nečistot - čistič abraziv - pasivace

Jedná se o speciální granulované materiály (inhibitor, sorbent), jako přidavné příměsi k tryskacím materiálům hlavně pro použití v tryskacích kabinách a komorách s nuceným vnitřním oběhem tryskacích médií, coby tzv. aditivum za účelem udržení životnosti a především čistoty používaných abraziv, tedy pro stabilizaci kvality tryskacích médií (vnitřní samo-čištění / rekuperace, anti-de-kontaminace / pasivace různé špíny a mastnoty nalézající se v abrazivech nebo dílech tryskání).
Rovněž, aby výměna abraziv v pískovačkách/tryskačích nebyla nutná tak často, čímž se i ušetří nemalé finanční prostředky a opakující se proces pískování/tryskání byl v co možná nejvyšší kvalitě a nekontaminoval jak samotné tryskací zrno tak rovněž i díly určené k dalším povrchovým úpravám, či jinému zpracování, s požadavkem na vysokou míru čistoty dílce.
Zejména pak, když se u procesu pískování v tryskacích zařízeních jedná u některých uživatelů o střídavý proces povrchových úprav/tryskání/pískování dílů nových (před-úprava) i starých (renovace), kde může být větší výskyt, respektive se mohou spolu s díly do kabin a komor dostávat různé špíny, mastnoty, apod., které chemicky znehodnucijí ne jen používané abrazivo, ale i díl určený k tryskání, čímž se v konečném důsledku sníží i jeho kvalita a zkomplikuje příprava těchto dílů pro další technologický proces (lakování, zinkování, elox, atd.).
Proto při použití těchto speciálních směsí - inhibitorů, bude pak pískování/tryskání pro Vás mnohem více efektivní, kvalitní a ekonomické ... tedy pro zákazníka na vysoké kvalitativní úrovni a pro uživatele pískovaček procesně bezproblémové.

Inhibitor = čistá abraziva = kvalitní tryskání

 

>>   Objednat

 

Info/Nabídka/Ceník (Inhibitor)


Jak používat inhibitor
PantaTec Ultimate

 

 


PantaTec inhibitor-Ceník

 

 


PantaTec Ultimate
- Bezpečnostní list
Reno-Tech.cz Pískovačky.cz Půjčovna-Nářadí-Pískovačky.cz počet přístupů celkem: 487166     aktuálně prohlížejících: 210