Mohsova tabulka

Tvrdost Látka Chemický název Chemický vzorec Absolutní tvrdost
1 mastek kyselý metakřemičitan hořečnatý H2Mg3(SiO3)4 1
2 sůl kamenná chlorid sodný NaCl 3
3 kalcit(vápenec) uhličitan vápenatý CaCO3 9
4 fluorit(kazivec) fluorid vápenatý CaF2 21
5 apatit fosforečnan vápenatý Ca(PO4)3 48
6 živec(ortoklas) křemičitan hlinitodraselný KAlSi3O8 72
7 křemen oxid křemičitý SiO2 100
8 topaz složitý křemičitan hliníku Al2SiO4 200
9 korund oxid hlinitý Al2O 400
10 diamant uhlík C 1 500

Mohsova stupnice tvrdosti