Abraziva

Též tryskací materiály/média, jsou mnohými podceňována v domnění, že jde pískovat čímkoliv. Není to pravda. Kdyby tomu totiž tak bylo, tak regulérní abrazivní materiály, mnoha ne jen typů, ale i hrubostí, tvrdostí a dalších vlastností, kterými se od sebe jednotlivé druhy odlišují, nebudou se při pískování používat.

Abraziva totiž mimo funkční tryskací zařízení (pískovačky) jsou nedílnou součástí účinného, efektivního a ekonomického pískování a mají rovněž velký vliv na kvalitu opískovaného předmětu, čímž zásadním způsobem snižují zmetkovitost v prvovýrobě. Proto i my se svými zákazníky řešíme tuto problematiku, aby i pro ně se pískování stalo úspěšnou a produktivní činností při povrchové úpravě různých materiálů, např. formou různých školení a praktických ukázek. Pakliže máte zájem se dozvědět více jdete na: www.reno-tech.cz/skoleni

Jedná se zejména o inertní druhy abraziv jako jsou: korund, karbid, balotina – skleněné abrazivo, zirblast – keramické abrazivo, ocelová drť a granulát, litinová drť, skořápky ořechů, plastické abrazivo, křemičité abrazivo – písek, granát – mesh, … a další. Velmi důležité je proto správné doporučení toho nejvhodnějšího abraziva pro pískování, kde je nutno znát materiál, rozsah, kvalitu a způsob tryskání. Tomu se říká tryskací/pískovací záměr a ten jsme ochotni a schopni s našimi zákazníky konzultovat.

Ne jen dodávky tryskací/pískovací technologie, ale i odpovídajícího příslušenství a zejména abraziv, tudíž kompletního řešení veškerého pískování, dělá v tomto oboru z naší společnosti partnera profesionálů pro povrchovou úpravu a před-úpravu veškerých pevných, zpracovatelných materiálů.

Naší nabídku abraziv/ tryskacích materiálů rovněž i naleznete na dalším našem portále tryskacích technologií zde