Portál se specializací na tryskací a brusné materiály

Abrazivo - Měděná, ostrohranná, strusková drť (Cu/Si/Ca) - Tryskací materiál

Jedná se o vysokopecní měděnkovou strusku (výpal, recyklát), s možností dalšího použití jako efektivní tryskací materiál s vyšší ostrostí i tvrdostí než jiná minerální / křemičitá abraziva podobné kategorie.
Proto je coby ekvivalent / náhrada  těchto jiných nápní pískovaček / tryskacích zařízení považováno za vhodné, univerzální zrno pro ekologičtější a účinější tryskání / pískování kovových, zejména ocelových dílů.


Proto je tento tryskací materiál, s vysokou mírou/účinností obrusu a nižším podílem křemičitých/ silikózních částic, doporučený / nabízený coby ekvivalent či náhrada za křemičitý písek, se sníženou mírou prašnosti, tedy jako efektivní a ekonomické abrazivo / médium i do pískovacích kabin / boxů, kde se křemičitý písek jinak používat důrazně nedoporučuje.
Také, respektive právě proto je jí možno použít i v mobilních tryskačích na tryskání dílů s legislativním nebo i reálným omezením či zákazem mobilního/volného tryskání (veřejné prostranství, historické objekty, obytné budovy, interiéry, apod.).
Rovněž vhodný a někdy i jako jediný možný ostrohranný tryskací materiál určený pro renovační pískování / tryskání (odstraňování rzi, vrstev starých povlaků[1]barev, zašlé špíny, apod.) zejména kovových dílů (ocel, litina, nerez, ...), s vyšší citlivostí nebo požadavkem na čistotu/nekontaminaci i ušlechtilost např. různých kovových odlitků nebo ocelových svařenců, také auto-moto veteránů, lodí, rotorů el. generátorů, motorových bloků, apod., ale rovněž i kamenných či prefabrikovaných dílů a jejich ploch, např. různé zídky, betonové podstavce/patky, sokly, apod., ale také i např. různých říčních nebo přehradních lávek, mostů, hrází.

Aplikačně vhodné pro tryskání oceli, skla, plastů.

Pro použití v injektorových i tlakových tryskačích.

Chemické složení a fyzikální vlastnosti:
Cu, Si, Ca,
Tvrdost: 7 Mohsa, (diamant 10 Mohsa)
Měrná, sypká hustota/hmotnost: 1,6kg/l
Elektrická vodivost: max. 25mS/m
Rozpustnost ve vodě: 0
Hořlavost: x≥1500°C
Abrazivo neobsahuje azbest

Frakce/Kalibrace/Granulometrie/Velikosti zrna:

CU-S-F14 ... 100-400µm (0,1-0,4mm)
CU-S-F28 ... 200-800µm (0,2-0,8mm)
CU-S-F214 ... 200-1400µm (0,2-1,4mm)
CU-S-F416 ... 400-1600µm (0,4-1,6mm)
CU-S-F1432 ... 1400-3200µm (1,4-3,2mm)

chemické složení: níže (obsah vyjádřený v%):

  • SiO2 30 - 41%
  • CaO 24,2 - 26,2%
  • Al2O3 11,5 - 12,6%
  • MgO 6,07 - 10,4%
  • Fe0 4, 6 - 9,02%
  • K2O 2,61 - 3,9%
  • Cu0 0,9 - 1,12%
  • Zn0 0,3 - 0,88%
  • Na0 0,4 - 0,53%
  • Pb0 0,1- 0,5%

Nabídka/Ceník/Info (Cu drť)


Ceník abraziv - cu drť


>>   Objednat

Reno-Tech.cz Pískovačky.cz Půjčovna-Nářadí-Pískovačky.cz počet přístupů celkem: 471815     aktuálně prohlížejících: 48